Xã Đăk Ngọk được thành lập ngày 20/12/2013 theo Nghị quyết số 126/NQ/CP của Chính phủ trên cơ sở chuyển về 03 thôn của xã Đăk Ui (thôn 9, thôn 10 và thôn 11), 01 thôn của xã Ngọk Wang (thôn 9), một phần diện tích dân số của Tổ dân phố 8, 9, 10, 11 và Tổ dân phố 12 của thị trấn Đăk Hà.

Về vị trí địa lý: Đăk Ngọk là xã thuộc huyện Đăk Hà, nằm về phía Tây Nam của huyện, cách trung tâm huyện 12 km. Trung tâm hành chính xã nằm gần trục tỉnh lộ DH14. Tổng diện tích tự nhiên của xã là 3.917,39 ha. Địa giới hành chính xã Đăk Ngọk: Đông giáp các xã: Ngọk Wang, Đăk Ui; Tây giáp thị trấn Đăk Hà và xã Đăk Mar; Nam giáp xã Hà Mòn và thị trấn Đăk Hà; Bắc giáp xã Đăk Ui (theo Đề án 86/ĐA-UBND, ngày 22/10/2012 của UBND huyện Đăk Hà).

Xã có tổng diện tích tự nhiên 3.672,06 ha, có 07 thôn (Đăk Bình, Đoàn Kết, Đăk Lợi, Thanh Xuân, Đăk Xuân, Đăk Kđem, Đăk Tin ) trong đó có 03 người dân tộc thiểu số (Thanh Xuân, Đăk Xuân, Đăk Kđem), có 01 thôn đặc biệt khó khăn (Đăk Kđem) với 1078hộ/4.838 khẩu, trong đó, đồng bào DTTS là 299hộ/1518  khẩu; Trong đó: Có 68 hộ/437 khẩu đồng bào dân tộc thiểu số theo đạo công giáo. Tổng số hộ nghèo trên địa bàn xã hiện là 64 hộ, chiếm tỷ lệ 5,94 %. Trong đó: Hộ nghèo DTTS là 60 hộ, chiếm tỷ lệ 20,06 % trong tổng số hộ DTTS.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy-HĐND-UBND huyện Đăk Hà, Sự lãnh đạo kịp thời của Đảng uỷ-Hội đồng nhân dân xã, Đồng thời, phát huy chủ động, sáng tạo trong quản lý, điều hành của Uỷ ban nhân dân xã, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tại địa bàn, xã Đăk Ngọk tiếp tục khắc phục khó khăn, thúc đẩy kinh tế phát triển, thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội, quốc phòng-an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, hệ thống chính trị được củng cố và hoạt động có hiệu quả. Hệ thống kết cấu hạ tầng cơ bản hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội, đời sống người dân được nâng lên.