Công khai thực hiện ngân sách quý I năm 2024

 THÔNG BÁOV/v công khai thực hiện ngân sách quý I năm 2024     Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;Căn cứ ...

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của xã Đăk Ngọk

ỦY BAN NHÂN DÂNXÃ ĐĂK NGỌK  Số:        /QĐ-UBND                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc                 Đăk Ngọk, ngày       tháng      năm   QUYẾT ĐỊNH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐĂK NGỌKCăn cứ Luật Tổ chức ...

Tổ chức Hội trại và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập xã Đăk Ngọk (20/12/2013-20/12/2023; hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Đăk Hà (24/3/1994-24/3/2024)

Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/ĐU, ngày 20/3/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đăk Ngọk về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập xã Đăk Ngọk. Căn cứ Quyết định số: 42/QĐ-UBND, ngày 02/3/2023 của UBND xã Đăk Ngọk về thành lập Ban Tổ chức ...
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Hôm qua : 36
Tháng 07 : 628
Tháng trước : 1.312
Năm 2024 : 4.999
LIÊN KẾT