Hội nghị phối hợp thực hiện xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn xã Đăk Ngọk

Thực hiện Thông báo số 935-TB/HU, ngày 10/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc phân công cơ quan, đơn vị phụ trách, giúp đỡ các thôn xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc ...

Thông báo về việc niêm yết công khai kết quả ứng tuyển tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở trên địa bàn xã Đăk Ngọk

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;Căn cứ Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ngày 28 ...

Công khai thực hiện ngân sách quý I năm 2024

 THÔNG BÁOV/v công khai thực hiện ngân sách quý I năm 2024     Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;Căn cứ ...

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của xã Đăk Ngọk

ỦY BAN NHÂN DÂNXÃ ĐĂK NGỌK  Số:        /QĐ-UBND                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc                 Đăk Ngọk, ngày       tháng      năm   QUYẾT ĐỊNH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐĂK NGỌKCăn cứ Luật Tổ chức ...

Lễ chúc thọ, mừng thọ năm 2024

 Kính lão, trọng thọ là một nét đẹp của dân tộc ta được hình thành từ bao đời nay, là sự cao quý về tình người trong xã hội, được thể hiện đậm nét qua Lễ chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi Việt Nam qua hàng năm. Tổ chức Hội Người cao tuổi được Nhà ...

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập xã Đăk Ngọk

Ngày 17/12, Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam xã Đăk Ngọk cùng đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập xã (20/12/2013 – 20/12/2023).Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập xã Đăk NgọkVề dự Lễ Kỷ niệm có ...

Tổ chức Hội trại và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập xã Đăk Ngọk (20/12/2013-20/12/2023; hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Đăk Hà (24/3/1994-24/3/2024)

Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/ĐU, ngày 20/3/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đăk Ngọk về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập xã Đăk Ngọk. Căn cứ Quyết định số: 42/QĐ-UBND, ngày 02/3/2023 của UBND xã Đăk Ngọk về thành lập Ban Tổ chức ...

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Thực hiện Kế hoạch 98-KH/HU, ngày 20/3/2023 của Huyện ủy Đăk Hà về tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm ...

Thông báo thời gian tổ chức các đợt cao điểm hướng dẫn cài đặt phần mềm ứng dụng Định danh điện tử quốc gia VNeID trên địa bàn xã

Thực hiện triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (viết là Đề án 06) của Chính Phủ. Công an xã Đăk Ngọk phối hợp với Đoàn thanh ...

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động

Theo Thông tư, phương tiện bảo vệ cá nhân trang cấp cho người lao động phải phù hợp với việc ngăn ngừa có hiệu quả tác hại của các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong môi trường lao động, dễ dàng trong sử dụng, bảo quản và không gây tác hại khác, ...
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Hôm qua : 36
Tháng 07 : 628
Tháng trước : 1.312
Năm 2024 : 4.999
LIÊN KẾT