A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công khai thực hiện ngân sách quý I năm 2024

 

THÔNG BÁO

V/v công khai thực hiện ngân sách quý I năm 2024

 

 
  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước,

Căn cứ Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND huyện Đăk Hà về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của HĐND xã Đăk Ngọk về việc phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của UBND xã Đăk Ngọk về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024,

Căn cứ số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước quý 1 năm 2024. UBND xã Đăk Ngọk công bố công khai số liệu thực hiện thu, chi ngân sách cụ thể như sau:

- Thu ngân sách xã quý 1 năm 2024 là: 1.441.243.298 đồng

- Tổng chi ngân sách xã quý I năm 2024 là: 1.239.846.290 đồng.

( Có biểu mẫu chi tiết kèm theo)


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Hôm qua : 23
Tháng 06 : 1.001
Tháng trước : 645
Năm 2024 : 4.060
Liên kết cột trái