A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

UBND xã Đăk Ngọk tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Nội dung lấy ý kiến là toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Kế hoạch triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) ban hành kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ.

UBND xã huy động trí tuệ, tâm huyết của tổ chức, Nhân dân trên địa bàn xã Đăk Ngọk nhằm hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, lợi ích nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

1. Đối tượng lấy ý kiến:

- Các tầng lớp Nhân dân sinh sống trên địa bàn xã Đăk Ngọk;

- Đại biểu HĐND xã; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội xã; cán bộ, công chức cấp xã;

2. Nội dung lấy ý kiến:

- Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được đăng tải trên đường line https://luatdatdai.monre.gov.vn/.

 - Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) Cơ chế, chính sách, tài chính, giá đất; (7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất.

- Các nội dung trọng tâm cần chú ý tập trung theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến như sau:

+ Các tầng lớp Nhân dân: (1) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (2) Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; (3) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (4) Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; (5) Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; (6) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; (7) Chính sách đất đai đối với người dân tộc thiểu số.

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác: (1) Các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê trả tiền hàng năm; (2) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; (3) Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; (4) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (5) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm; (6) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (7) Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; (8) Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.

+ Các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Giải thích từ ngữ; (3) Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; (5) Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; (7) Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (8) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; (9) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (6) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; (10) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (11) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm; (12) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (13) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; (14) Chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không; (15) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể.

3. Hình thức lấy ý kiến:

- Góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ website: luatdatdai.monre.gov.vn.

- Góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) áp dụng cho tất cả các đối tượng lấy ý kiến. Ý kiến góp ý gửi về Uỷ ban nhân dân huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ: Số 23, đường Hà Huy Tập, Tổ dân phố 1, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum hoặc qua hộp thư điện tử: Truongluong10@gmail.com).

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm áp dụng đối với các cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Doanh nghiệp, Hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác. Ý kiến góp ý tại hội nghị, hội thảo, tọa đàm được cơ quan chủ trì tập hợp, tổng hợp theo đề cương ( tại Phụ lục II ban hành kèm theo Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) ban hành kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ) gửi về Uỷ ban nhân dân huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường).

- Góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ website: luatdatdai.monre.gov.vn.

- Thông qua Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử của huyện các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Thời gian lấy ý kiến:

Từ ngày ban hành Kế hoạch và kết thúc vào ngày 09 tháng 3 năm 2023.


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Nguồn:Hội LHPN xã Đăk Ngọk Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Hôm qua : 27
Tháng 04 : 524
Tháng trước : 731
Năm 2024 : 2.245
LIÊN KẾT