A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

VỀ AN TOÀN PHƠI NHIỄM TRƯỜNG ĐIỆN TỪ CỦA CÁC TRẠM THU PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG (BTS)

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ MỨC AN TOÀN PHƠI NHIỄM

TRƯỜNG ĐIỆN TỪ CỦA CÁC TRẠM THÔNG TIN DI ĐỘNG (BTS)

Có một số ý kiến lo ngại về ảnh hưởng của sóng điện từ của các trạm thu phát sóng thông tin di động đối với sức khỏe con người sống gần trạm.

Sau đây là phần tổng hợp một số nghiên cứu liên quan đến mối quan hệ của sóng điện từ của các trạm thu phát thông tin di động và sức khoẻ con người; các chính sách quản lý chuyên ngành của SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNGTỈNH KON TUM để đảm bảo sự an toàn cho người dân và cũng là đảm bảo phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

1. Vai trò của hạ tầng Viễn thông đối với việc phát triển KT-XH và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân

Viễn thông là ngành thuộc kết cấu hạ tầng của nền kinh tế, có đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế, hợp tác quốc tế và đẩy nhanh quá trình hiện đại hoá –công nghiệp hoá đất nước. Viễn thông với vai trò là cơ sở hạ tầng xã hội, tạo ra những tiền đề cần thiết cho sự phát triển Văn hoá –Xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Hiện nay, hạ tầng mạng Viễn thông là không thể thiếu để cung cấp dịch vụ tại các trung tâm văn hoá, chính trị, những cơ sở đào tạo, trường học, bệnh viện, khu kinh tế, đặt biệt là vùng sâu, vùng xa,là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.Đáp ứng nhu cầu phát triển trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong giai đoạn 2005 đến nay, lĩnh vực Viễn thông, trong đó có thông tin di động đã có tốc độ phát triển rất nhanh về hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân.Thông tin di động đóng vai trò thiết yếu trong hạ tầng viễn thông hiện nay, đóng góp tích cực vào tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh.Phát triển, xây dựng các trạm BTS có những đặc thù riêng, đặc biệt trong việc lựa chọn những địa điểm thuận lợi để xây dựng các cột ăngten, tối ưu hóa vùng phủ sóng bảo đảm phù hợp với Quy hoạch chung của tỉnh. Bởi vậy, các doanh nghiệp thường phải thuê lại đất; các mái nhà cao tầng hoặc nhà kiên cố của nhân dân, của cơ quan, tổ chức để lắp đặt các cột ăngten. Trong thời gian qua, nhân dân và các cấp chính quyền, cơ quan, tổ chức đã rất đồng tình ủng hộ việc xây dựng các trạm BTS, một số rất ít trường hợp phải di dời vị trí hoặc không xây dựng được do cộng đồng dân cư không thống nhất được vì các lý do khác nhau.Để đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số, tham gia kịp thời vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0), việc phát triển thêm nhiều trạm BTS để phủ sóng 4G, 5G và tương lai 6G là tất yếu, trong đó nhiều trạm phải đặt ở các khu vực dân cư.

2.Điều kiện khởi công xây dựng công trình 

Theo khoản 1, điều 107 của Luật Xây dựng,việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm các điều kiện sau:

a) Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng;

b) Có giấy phép xây dựng đối với công trình phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 89 của Luật này;

c) Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt;

d) Chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng với nhà thầu thực hiện các hoạt động xây dựng liên quan đến công trình được khởi công theo quy định của pháp luật;

đ) Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng;

e) Chủ đầu tư đã gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc.

Nguồn: internet
Ảnh: Nguồn internet

3. Để đưa trạm BTS đi vào hoạt động cần những điều kiện gì về an toàn phơi nhiễm trường điện từ?

Theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư 07/2020/TT-BTTTT ngày 13/04/2020 quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện, Thông tư số08/2020/TT-BTTTT ngày 13/04/2020ban hành Danh mục và quy trình kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định, các trạm BTS bắt buộc phải kiểm định là: “Áp dụng đối với các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng mà trong bán kính 100m (tính từ điểm bất kỳ nào thuộc chân cột anten của trạm gốc đó) có công trình xây dựng trong đó có người sinh sống, làm việc và có hiệu độ cao của mép dưới thấp nhất của các anten và độ cao tính tới nóc, mặt bằng cao nhất của các công trình xây dựng này nhỏ hơn 28 m”.Theo đó, đối với thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện thuộc “Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định” mới lắp đặt thì trước khi đưa vào khai thác, sử dụng, tổ chức, doanh nghiệp phải tiến hành kiểm định theo thủ tục quy định tại Điều 7 của Thông tư 07/2020/TT-BTTTT.Đối với trạm không thuộc Danh mục này, doanh nghiệp phải tiến hành niêm yết bản công bố tại vị trí dễ nhìn, bên ngoài nhà trạm.Người dân có thể nhận biết các trạm BTS đã được kiểm định thông qua Giấy chứng nhận kiểm định được niêm yết tại địa điểm lắp đặt trạm BTS (phải được niêm yết trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy kiểm định).Ngoài ra, trước khi đưa vào vận hành, các yêu cầu về an toàn cột cao, chống sét công trình phải được kiểm định trước khi vận hành, bảo đảm Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 32:2020/BTTTT về tiếp đất cho các trạm viễn thông.

4. An toàn phơi nhiễm của các trạm BTS. 

Trong thời gian qua, nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học hoặc các tổ chức quốc tế, tổ chức của chính phủ hoặc phi chính phủ đã được thực hiện để đánh giá liệu sóng điện từ cho các trạm BTS điện thoại di động có gây nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe tiềm ẩn hay không. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết: “Qua xem xét mức độ phơi nhiễm rất thấp và các kết quả nghiên cứu thu thập tới nay, chưa có bằng chứng khoa học thuyết phục nào cho thấy tín hiệu tần sốvô tuyến điện yếu từcác trạm thu phát vô tuyến và các mạng vô tuyến gây ra những ảnh hưởng có hại cho sức khỏe”

Ảnh: Nguồn Internet

5. Việc lắp đặt các trạm BTS không đúng quy định, người dân cần liên hệ với cơ quan nào để phản ánh về vấn đề này?

Hiện nay, các doanh nghiệp lắp đặt trạm BTS theo các hình thức như: lắp đặt trên cột tự đứng độc lập, cột dây co, thân thiện môi trường hoặc lắp đặt trên nóc các công trình xây dựng có sẵn.Trước khi doanh nghiệp đưa trạm BTS vào khai thác, sử dụng thì doanh nghiệp phải tiến hành các thủ tục, quy định về kiểm định an toàn phơi nhiễm đối với các trạm BTS bắt buộc kiểm định.Nếu trạm BTS vi phạm quy định về an toàn bức xạ điện từ trường thì doanh nghiệp phải dừng hoạt động và tiến hành khắc phục.Người dân có thể liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông, chính quyền các cấp để phản ánh hoặc các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý về tiêu chuẩn, chất lượng, kiểm định an toàn bức xạ điện từ trường là Vụ Khoa học Công nghệ và Cục Viễn thông.6. Nếu việc lắp đặt trạm BTS đúng quy định, đúng tiêu chuẩn mà người dân cản trở thì có bị xử lý hay không?Để đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc như hiện nay, các doanh nghiệp di động thường xuyên phải nâng cấp, tối ưu mạng lưới của mình để bảo đảm chất lượng dịch vụ cung cấp tốt nhất, qua đó người dân, khách hàng được sử dụng dịch vụ chất lượng tốt với chi phí ngày càng giảm, quyền lợi của khách hàng, của người dân được nâng cao.Bên cạnh quyền lợi là vấn đề trách nhiệm: trạm BTS là thiế tbị mạng viễn thông, là thành phần tạo nên hạ tầng viễn thông. Theo Điều 5 Luật Viễn thông quy định: “Điều 5. Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin1. Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân; trường hợp phát hiện các hành vi phá hoại, xâm phạm cơ sở hạ tầng viễn thông, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan công an nơi gần nhất...Tại khoản 6 Điều 12 Luật Viễn thông quy định:“Điều 12. Các hành vi bị cấm trong hoạt động viễn thông:6. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại việc thiết lập cơ sở hạ tầng viễn thông, việc cung cấp và sử dụng hợp pháp các dịch vụ viễn thông.”Nếu việc lắp đặt trạm BTS đúng quy định, đúng tiêu chuẩn mà người dân cản trở thì hành vi đó có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc hình sự tuỳ theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Hôm qua : 22
Tháng 03 : 61
Tháng trước : 374
Năm 2024 : 1.051
Liên kết bottom cột phải